Kada si dobar haker svi te znaju. Kada si najbolji haker, niko te ne zna

Ovde nema exploita, nema skenera IP portova ni besplatnih softvera. Ovde su odškrinuta vrata sveta ljudi koji uporno iz dana u dan guraju napred granice tehnologije i koji su zaista posebni na svoj način - jer su lucidni i uporni. Za neke su kriminalci. Za neke su heroji. Šta god bili, mora im se priznati da su majstori!

Blog about hacking culture in Serbian language. Roots, history, news, videos and much more...
 

Etimologija reči "hack" i "hacker"

0 komentara
Reč "hack" ima dugu istoriju, stariju od računara i interesantno je da je u kompjutersku eru ušla u upotrebu tek od 60tih godina prošlog veka sa razvojem informacionih tehnologija.

Na francuskom jeziku haquéen znači „kasački konj“.
U staroengleskom jeziku termin tohaccian značilo je iseći nešto na komadiće.
U nemačkom jeziku "hacker" je „osoba koja pravi nameštaj sekirom“ .
Tokom 14. veka reč haquéen postala je hackney i koristila se za označavanje konja srednje veličine ili dobrog kvaliteta. Neposredno posle toga hackney je skraćeno na hack. Taj termin je značio „jahanje neobaveznim stilom“ (suprotno jahanju u lovu na lisice).
1393. godine ova reč je označavala „konja koji se iznajmljivao“, a koristila se kao i sinonim za „prostitutku“.
1596. godine hackney se koristio kao pridev za nešto što je “umorno, iznošeno ili potrošeno“. William Shakespeare je ovu reč koristio u svom delu „Henri IV“ i tu ima značenje „uobičajeno, preko mere familijarno
1700. godine hack je „osoba unajmljena da obavi neki rutinski posao“.
1704. hack označava „kočiju za iznajmljivanje“.
1749. se koristi za „osobu koja se unajmljuje da piše sve što joj se naruči“. I danas je među piscima u upotrebi termin hack writer.
Od 1802. pa do danas reč hack označava „kratak, suvi kašalj“.
1898. terminu hack dato je figurativno značenje i koristilo se za označavanje „pokušaja“.
1950tih godina hack ulazi u sferu medija i u radio tehnologiji označavalo je „kreativno mišljenje čiji je cilj poboljšanje emitovanja programa“.
1955. u žargonu američkog engleskog jezika hack znači „izboriti se sa nečim, izaći na kraj sa nečim“. Takođje, na američkoj istočnoj obali kada su automobili zamenili konje, termin hacking je preteča reči cruising tj. „krstarenja automobilom“.
1960tih godina reč hack dobija moderno značenje, ali ipak još uvek nije usko povezano sa računarima. Na Institutu za tehnologiju Masačusetsa (Massachusetts Institute of Technology - MIT) hack je bio lokalni žargon sa mnogo značenja. Jedno od njih bilo je „rešenje problema“. Drugo objašnjenje ovog pojma jeste „smicalica, dosetka, doskočica“, a izvođač toga bio je hacker. I danas se termini hack i hacker u MIT-u koristi u različitim značenjima, koja nisu nužno povezana sa računarima. Na primer, kada su studenti Instituta stavili policijski automobil na krov zgrade 10 Instituta, to je bio hack, a studenti umešani u to bili su hackers .

Listu hakova tj. šala studenata MIT-a možete pogledati ovde. Ovi "hakovi" nemaju veze sa komjuterima.

Prema Englesko-srpskohrvatskom rečniku Mortona Bensona hack ima sledeća značenja:
imenice: 1. slab i mršav konj, kljuse 2. najamni fijaker 3. taksi 4. plaćenik (pogrdno)
pridevi: 1. najamni 2. komercijalan, banalan
glagoli: 1. iseckati 2. udariti (u sportu) 3. seckati 4. kašljucati 5. snaći se, izdržati (žargon) 6. jahati polako 7. voziti taksi
U istom rečniku hacker znači „kompjuterski lopov
Prema Standardnom rečniku hack znači:
imenica: 1. rana, posekotina, povreda od udarca 2. zarez, usek 3. motika, pijuk 4. najamni konj, najamna kola 5. jahaći konj 6. raga 7. čovek iznuren od teškog rada
glagol: 1. raseći, raskomadati 2. zaseći, zarezati 3. klesati kamen 4. udariti protivničkog igrača u nogu (u fudbalu) 5. raniti 6. drobiti ili razbijati zemlju (motikom ili pijukom) 7. suvo kašljati, kašljucati 8. dati na privremeno korišćenje (konja) 9. sporo jahati 10. pogoditi za težak rad 11. otrcati, učiniti običnim
Termin hack ušao je u računarsku tehnologiju kada je železnica počela da koristi računare i uvela železnički žargon u njihovu upotrebu .
Prvi poznata upotreba termina hack u ovom kontekstu datira od 20. novembra 1963. kada je pomenuta u studentskom radu MIT-a. U njemu se kaže: „Telefonski servis bio je u zastoju zbog takozvanih hakera, prema profesoru Charltonu Tuckeru, administratoru telefonskog sistema Instituta. Hakeri su povezivali sve telefonske linija između Instituta i Harvarda ili su pravili međunarodne pozive po ceni lokalnih. Jedan od metoda bio je povezivanje telefonskog sistema Instituta i računara koji je pozivao različite brojeve sve dok ne bi pronašao izlaznu liniju. Zbog ovog hackinga većina telefonskih brojeva Instituta je ukinuta.“

Нема коментара:

Постави коментар

Ovde mozete ostaviti Vas komentar. HVALA!!!